Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C Σύγχρονες εξελίξεις στις μυοκαρδιοπάθειες Current developments in cardiomyopathies Πρόεδροι: Ι. Ρίζος (Αθήνα), Σ. Τουμανίδης (Αθήνα) Chairpersons: I. Rizos (Athens), S.Toumanidis (Athens) Ποια είναι η θέση της επεμβατικής αντιμετώπισης της υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας; - Γ. Ευθυμιάδης (Θεσσαλονίκη) When the interventional treatment of obstructive hypertrophic myocardiopathy is necessary? - G. Efthymiades (Thessaloniki) Πως τεκμηριώνεται η διάγνωση της αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς κοιλίας - Ν. Πρωτονοτάριος (Νάξος) How do we reach the diagnosis of arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy? - N. Protonotarios (Naxos) Κλινικός ή γενετικός έλεγχος της οικογένειας στις μυοκαρδιοπάθειες; - Κ. Ριτσάτος (Αθήνα) Clinical or genetic screening of family in cardiomyopathies? - K. Ritsatos (Athens) Διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση - Α. Τρίκας (Αθήνα) Dilated cardiomyopathy. Update on diagnostic approach - A.
Trikas (Athens).