Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2014


Μυοκαρδιοπάθειες: Γενετική και οικογενές υπόβαθρο...


34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο


Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C Σύγχρονες εξελίξεις στις μυοκαρδιοπάθειες Current developments in cardiomyopathies Πρόεδροι: Ι. Ρίζος (Αθήνα), Σ. Τουμανίδης (Αθήνα) Chairpersons: I. Rizos (Athens), S.Toumanidis (Athens) Ποια είναι η θέση της επεμβατικής αντιμετώπισης της υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας; ...


Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2013


Α. Αναστασάκης: Αθλητική καρδιά ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια; ...