Α. Αναστασάκης: Αθλητική καρδιά ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια;
Α. Πανταζής (Μ. Βρετανία) vs Α. Αναστασάκης (Αθήνα): O έλεγχος της Οικογένειας: Κλινικός ή γενετικός;Α. Ρηγόπουλος (Γερμανία) vs Γ. Ευθυμιάδης (Θεσσαλονίκη) :
Τι πρωταρχικά προβληματίζει: Η απόφραξη ή ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου;