Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια


Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (ΥΜ) είναι μια πάθηση του καρδιακού μυός, στην οποία τα τοιχώματα της καρδιάς παχύνονται, χωρίς την παρουσία κάποιας προφανούς αιτίας, όπως π.χ. αρτηριακής υπέρτασης ή πάθησης των καρδιακών βαλβίδων...


Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια


Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια πάθηση του καρδιακού μυός, που χαρακτηρίζεται από διάταση και μειωμένη λειτουργικότητα της καρδιάς. Η διάταση αφορά συνήθως την αριστερή κοιλία, η οποία είναι και η κύρια κοιλότητα της καρδιάς, που λειτουργώντας ως αντλία προωθεί το αίμα προς την αορτή και το υπόλοιπο σώμα...


Αρρυθμιογόνος Δεξιά Κοιλία-Μυοκαρδιοπάθεια


Η Αρρυθμιογόνος Δεξιά Κοιλία (ARVC) αποτελεί μία γενετική νόσος του καρδιακού μυός κατά την οποία ο κατεστραμένος μύς αντικαθίσταται σταδιακά από ινωτικό και λιπώδη ιστό. Παρουσιάζεται συχνά σε νεαρά άτομα και χαρακτηρίζεται από ηλεκτρικές και λειτουργικές διαταραχές δηλαδή αρρυθμίες και ανεπάρκεια της καρδιάς αντίστοιχα...


Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο


Η νόσος μη συμπαγούς μυοκαρδίου (left ventricular non-compaction – LVNC) αποτελεί μια πάθηση του καρδιακού μυός που ανιχνεύεται περίπου σε 1/2000 άτομα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία εντός της αριστερής κοιλίας (της κυρίως αντλίας αίματος της καρδιάς) δοκιδώσεων, σπογγώδους υφής σε αντίθεση με τον φυσιολογικό, συμπαγούς υφής καρδιακό μυ...