Ιδρύεται στη Ελλάδα ο Σύλλογος για τις Μυοκαρδιοπάθειες και άλλες Κληρονομικές Καρδιακές Παθήσεις από Έλληνες ασθενείς με σκοπό την υποστήριξη ασθενών με τις νόσους αυτούς .

Έχει την υποστήριξη διακεκριμένων στο χώρο των μυοκαρδιοπαθειών καρδιολόγων, μεταξύ των οποίων είναι ο Νίκος Πρωτονοτάριος, ο Άρης Αναστασάκης και ο Γιώργος Ευθυμιάδης από την Ελλάδα, ο Άγγελος Ρηγόπουλος από τη Γερμανία και ο Bill McKenna και ο Αντώνης Πανταζής από τη Βρετανία.

Η ίδρυση του Συλλόγου υποστηρίζεται από ιδιωτικές χορηγίες και ελπίζει στην υποστήριξη των ιδίων των ασθενών, ιατρών, ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το θέμα και οργανωμένων κοινωνικών ομάδων.