Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε νεαρή κοπέλα. Πιθανές δυσμενείς κλινικοί οδοί της νόσου


1η κλινική εκτίμηση της ασθενούς.
Η ασθενής διεγνώσθη με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε ηλικία 13 ετών στα πλαίσια οικογενειακού ελέγχου...