Μυοκαρδιοπάθειες: Γενετική και οικογενές υπόβαθρο: W.J. McKennaΓ’ Στρογγυλό Τραπέζι Μέρος Α':
Σύνδεσμος Ασθενών με Μυοκαρδιοπάθεια: Η εμπειρία της ΜεγάληςΒρετανίας - R. Hall (Μ. Βρετανία)
Παρουσίαση της Ελληνικής ιστοσελίδας - Α. Πανταζής (Μ. Βρετανία)
Ο ασθενής με μυοκαρδιοπάθεια στην Ελλάδα - Σ. Χαραλάμπους (Αθήνα)
 


Γ’ Στρογγυλό Τραπέζι Μέρος Β':
Σύνδεσμος Ασθενών με Μυοκαρδιοπάθεια: Η εμπειρία της Μεγάλης
Βρετανίας - R. Hall (Μ. Βρετανία)
Παρουσίαση της Ελληνικής ιστοσελίδας - Α. Πανταζής (Μ. Βρετανία)
Ο ασθενής με μυοκαρδιοπάθεια στην Ελλάδα - Σ. Χαραλάμπους (Αθήνα)