Ιδρύεται στη Ελλάδα ο Σύλλογος για τις Μυοκαρδιοπάθειες και άλλες Κληρονομικές Καρδιακές Παθήσεις από Έλληνες ασθενείς με σκοπό την υποστήριξη ασθενών με τις νόσους αυτούς.

Έχει την υποστήριξη διακεκριμένων στο χώρο των μυοκαρδιοπαθειών καρδιολόγων, μεταξύ των οποίων είναι ο Νίκος Πρωτονοτάριος, ο Άρης Αναστασάκης και ο Γιώργος Ευθυμιάδης από την Ελλάδα, ο Άγγελος Ρηγόπουλος από τη Γερμανία και ο Bill McKenna και ο Αντώνης Πανταζής από τη Βρετανία.

Η ίδρυση του Συλλόγου υποστηρίζεται από ιδιωτικές χορηγίες και ελπίζει στην υποστήριξη των ιδίων των ασθενών, ιατρών, ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το θέμα και οργανωμένων κοινωνικών ομάδων.